Oferta

Bieżąca obsługa księgowa

Zajmuję się prowadzeniem ksiąg w zakresie uproszczonej księgowości (książka przychodów i rozchodów lub ryczałt) oraz w pełnym zakresie (księgi handlowe).
Prowadzę wszystkie wymagane przepisami prawa ewidencje takie jak:

 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • rejestry zakupu i sprzedaży VAT,
 • dokumentacja ZUS,
 • jednolite pliki kontrolne (JPK),
 • dokumentacja płacowa.

W ramach oferowanych usług wyliczam należne podatki, sporządzam deklaracje podatkowe, a w przypadku ksiąg handlowych sporządzam roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obsługa kadrowo-płacowa

Dodatkowo prowadzę pełną obsługę kadrowo-płacową, wraz z obsługą ZUS.
Sporządzam między innymi:

 • listy płac,
 • deklaracje ZUS,
 • ewidencję wynagrodzeń,
 • rozliczenia roczne pracowników,
 • zaświadczenia o dochodach,
 • raporty i analizy wynagrodzeń,
 • dokumentację płacową,
 • raporty imienne osób ubezpieczonych.

Wszelkie dokumenty do ZUS przekazywane są drogą elektroniczną, oraz podpisywane bezpiecznym podpisem elektronicznym. Na życzenie klienta prowadzę nadzór nad dokumentacją kadrową oraz naliczam wynagrodzenia.

Pomoc nowopowstałym firmom

Oferuję pomoc przy zakładaniu firmy nowopowstałym podmiotom gospodarczym. Pomoc dotyczy zarówno firm prowadzonych samodzielnie przez osoby fizyczne, jak też spółek prawa handlowego. W przypadku spółek oferuję pomoc przy wypełnianiu druków do sądu rejestrowego.

Zachęcam do skorzystania z oferty mojego biura rachunkowego. Zapewniam rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych mi zleceń. Wierząc, że wysoka jakość usług może pójść w parze z niskimi kosztami, zapewniam atrakcyjne rozwiązania cenowe.