Onyks

usługi księgoweBiuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg w zakresie uproszczonej księgowości (Książka przychodów i rozchodów lub ryczałt) oraz w pełnym zakresie - Księgi handlowe. Towarzyszy temu prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami prawa ewidencji takich jak: ewidencja kosztów i przychodów, środków trwałych i wyposażenia, rejestry zakupu i sprzedaży VAT, dokumentacja ZUS oraz dokumentacja płacowa. W ramach umowy Biuro wylicza należne podatki, sporządza deklaracje podatkowe i w przypadku ksiąg handlowych sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Firma prowadzi pełną obsługę kadrowo płacową, wraz z obsługą ZUS. Sporządza między innymi listy płac, deklaracje ZUS, raporty imienne osób ubezpieczonych. Dokumenty do ZUS przekazywane są drogą elektroniczną, oraz podpisywane bezpiecznym podpisem elektronicznym. Na życzenie klienta prowadzimy nadzór nad dokumentacją kadrową.


Dla nowopowstających podmiotów oferujemy pomoc przy zakładaniu firmy. Pomoc dotyczy zarówno firm prowadzonych samodzielnie przez osoby fizyczne, jak też spółek prawa handlowego (tu oferujemy pomoc przy wypełnianiu druków do sądu rejestrowego).Zakres obsługi bieżącej: KPiR, KH, rejestry VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, deklaracje podatkowe, zeznania roczne, księgi handlowe,


Zakres obsługi płacowej: naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji do US, sporządzanie deklaracji do ZUS, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, rozliczenia roczne pracowników, wystawianie zaświadczeń o dochodach, sporządzanie raportów i analiz o wynagrodzeniach, dokumentacja płacowa